Manojlín Martin (1972)

žák prof. M. Michálka a A. Kračmary