Emler František (1912 - 1992)

žák prof. O. Nejedlého a V. Pukla na AVU v Praze